همراهی داتین و مدرسه داتین با رویداد برنامه‌نویسی کداکد دانشگاه علم و صنعت

قراردادهای درمانی یکی از خدمات موثر شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان است و در نتیجه برقراری ارتباط سریع و موثر با مراکزدرمانی در راستای ارائه خدمات با کیفیت برای شرکت‌های بیمه حائز اهمیت است. سامانه پورتال جامع مراکز درمانی شرکت داتین در مراکز طرف قرارداد شرکت‌های بیمه نصب و کلیه تعاملات با مراکزدرمانی از طریق این سامانه مدیریت می‌شود.