همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

قراردادهای درمانی یکی از خدمات موثر شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان است و در نتیجه برقراری ارتباط سریع و موثر با مراکزدرمانی در راستای ارائه خدمات با کیفیت برای شرکت‌های بیمه حائز اهمیت است. سامانه پورتال جامع مراکز درمانی شرکت داتین در مراکز طرف قرارداد شرکت‌های بیمه نصب و کلیه تعاملات با مراکزدرمانی از طریق این سامانه مدیریت می‌شود.

ویژگی

صدور برخط معرفی‌نامه سرپایی و بستری
ثبت خسارت سرپایی
رصد و پیگیری مستندات درمانی ارسالی مرکزدرمانی به شرکت بیمه
مشاهده تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی متناسب با هر مرکز طرف قرارداد
ثبت و مدیریت تغییرات پزشکان طرف قرارداد