داتین از چهارمین دوره مسابقه کدنویسی مبهم حمایت می‌کند

انگیزه

 
داتکست، پادکستی است که قرار است از مسائل و مشکلات کاری و روش‌های بهبود تعاملات کاری حرف بزند.