همراهی داتین با دانشگاه فردوسی مشهد و تریگ‌آپ در رویداد Block&Fin Stars

شرکت پتروشیمی پردیس

این سامانه می‌تواند یک مجمع را صفر تا صد برنامه‌ریزی کند؛ سهامداران نیز از طریق پروفایل کاربری و حتی پیامکی به صورت خودکار از اتفاقات مطلع می‌شوند.