همراهی داتین با دانشگاه فردوسی مشهد و تریگ‌آپ در رویداد Block&Fin Stars

شرکت پیشگامان پویا

گفت‌وگو با معاون فروش و امور مشتریان داتین
داتین علاوه بر شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا وابسته به بانک ملی، زیرساخت‌های کامل نرم‌افزاری را برای صدور کارت اعتباری در شرکت پرداخت نوین نیز پیاده‌سازی می‌کند.