همراهی داتین با دانشگاه فردوسی مشهد و تریگ‌آپ در رویداد Block&Fin Stars

چابکی

در این مقاله به بررسی تجربه‌ موفق یک شرکت بیمه می‌پردازیم که با بهره‌گیری از تفکر چابک درکنار بازمهندسی فرایندهای خود از طریق فناوری‌های دیجیتال و اتوماسیون، نه ‌تنها توانسته عملیات حوزه‌ رسیدگی به خسارات خود را به‌طور کامل متحول و بهینه سازد، بلکه از این تحول برای ایجاد مزیت رقابتی نسبت‌ به رقبا هم بهره‌‌برداری کرده است.