سواد مالی چیست و چرا مهم است؟/ روش‌هایی برای بهبود سواد مالی

اجایل

 
تفکر اجایل، تلاشی است برای بهبود فرایندهای توسعه نرم‌افزارها در راستای بازدهی بیشتر و افزایش محبوبیت و موفقیت تیم‌ها. اجایل یک رویکرد افزایشی تکراری (incremental, iterative) برای ارائه نرم‌افزار با کیفیت بالا و تحویل مکرر و مداوم برای اطمینان از ماندگاری ارزش، در میان فرایندهاست.