همراهی داتین و مدرسه داتین با رویداد برنامه‌نویسی کداکد دانشگاه علم و صنعت

یادگیری ماشین

با توجه به رشد روزافزون فعالیت‌ها و تنوع خدمات ارائه‌شده در سازمان‌ها، خودکارسازی فرایندهای کسب‌و‌کار (Business Process Automation) به‌عنوان یک راهکار جامع و یک تغییر حالت سازمانی به‌منظور افزایش بهره‌وری و تسهیل در اجرای فرایندهای تکرارپذیر مطرح شده است.
در این مقاله به بررسی تجربه‌ موفق یک شرکت بیمه می‌پردازیم که با بهره‌گیری از تفکر چابک درکنار بازمهندسی فرایندهای خود از طریق فناوری‌های دیجیتال و اتوماسیون، نه ‌تنها توانسته عملیات حوزه‌ رسیدگی به خسارات خود را به‌طور کامل متحول و بهینه سازد، بلکه از این تحول برای ایجاد مزیت رقابتی نسبت‌ به رقبا هم بهره‌‌برداری کرده است.
کاهش نرخ تقلب علاوه‌بر افزایش اعتماد مشتریان و به‌تبع آن افزایش منابع بانک، باعث خواهد شد هزینه های عملیاتی بانک ها کاهش یابد.