داتین از چهارمین دوره مسابقه کدنویسی مبهم حمایت می‌کند

مجله فناوری های مالی

 
نخستین شماره فصلنامه «فناوری‌های مالی» با پرونده‌ای درباره «کشف تقلب و تخلف در صنعت بانکداری» منتشر شد.